23.02.2017.

MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO

JAVNI POZIV  za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

 

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na adrese Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Za sve dodatne informacije kao Stručna služba Udruženja stojimo Vam na rasporalagnju.

06.02.2017.

BENEFICIJANI ZAKUP I U 2017-TOJ GODINI, A DOSTAVLJANJE NOVIH MENIČNIH OVL. ĆE SE MAKSIMALNO POJEDNOSTAVITI

Obzirom da je i  ove godine gradska vlast kasnila sa donošenjem Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove, na inicijativu našeg udruženja, u  SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU GRADA su  razmatrane dve teme vezane za zakup gradskog poslovnog prostora i to:

1.            Kašnjenje donošenja  Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove

2.            Analizira i zahtev za pojednostavljivanjem novonastale obaveze zakupaca poslovnog prostora Grada, prema kojoj su obzirom na likvidaciju JP „ Poslovni prostor “ i prenošenje njegove nadležnosti na Gradsku  upravu za imovinsko-pravne poslove, zakupci u obavezi da polože nova menična ovlašćenja.

Konstruktivnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 01.02.2017. godine, prisustvovali su predstavnici Udruženja kao i svi kompetentni predstavnici nadležnih državnih organa. Tom prilikom su izrazili puno razumevnje za navode predstavnika Udruženja, tako da je epilog ove naše aktivnosti obezbeđivanje beneficiranog zakupa za naše zanatlije i u 2017-oj godini, a nadležna služba vezano za  polaganje  novih meničnih ovlašćenja je u obavezi da maksimalno moguće pojednostavi sam postupak.

09.03.2016.

NOVI  REPROGRAM  DUGOVANOG  POREZA

Od marta pa sve do juna 2016. godine, privrednici su ponovo u mogućnosti   da dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu  Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu,  odlože  najduže do 60 meseci.

možete pogledati i preuzeti ovde


 

 
   
   
 
Poštovani
Molimo Vas da napišete Vaše sugestije, predloge i mišljenja o sajtu kako bi smo ga uredili na obostrano zadovoljstvo i korist.

Ime:
Email:
Komentar:
 

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3