12.12.2018.

O P O M E N E . . .

 Poštovani,

Na adrese značajnog broja naših zanatlija, ovih dana pristigle su opomene kojima se obaveštavaju o postojanju neizmirenih obaveza prema Gradu.

Uvidom u većinu tih opomena  iste su vezana za navodna dugovanja po osnovu takse za isticanje firme, građevinsko zemljište i slično. Detaljnijom analizom utvrdili smo da većina tih potraživanja potiču  iz vremena pre 2013. godine, što znači da je osnov potraživanja zastareo / rok zastare je pet godina od godine za koju su utvrđene  obaveze a  da prethodih 5 godina niste dobijali nikakve oporene  po tom osnovu  /.

Iz tog razloga ne postoji  mogućnost prinudne naplate iznosa iz opomene i neophodno je da primeno na posebnom obrascu uputite GRADSKOJ PORESKOJ UPRAVI  ZAHTEV ZA OTPIS DUGOVANJA PO OSNOVU ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA uz propisnu taksu od oko 800 dinara.

Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu  ili trebate bilo kakvu pomoć tim povodom stojimo Vam na raspolaganju.

Pre dolaska u Udruženje, nužno je da u Gradskoj poreskoj upravi (Trg lobode 4-ulaz iz ulice Ilije Ognjanovića) izvadite listing vezan za sporno zaduženje iz opomene / kako bismo nesporno utvrdili o čemu je reč i iz koje godine je obaveza /.

S poštovanjem,

Stručna služba Udruženja

29.08.2018.

NOVI ZAKON  O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM PROŠIRIO PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO - POVEĆAN RODITELJSKI DODATAK ZA PRVO DETE

Preduzetnice, poljoprivrednice i žene angažovane van radnog odnosa ubuduće će imati pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a roditeljski dodatak za prvo dete biće povećan i to sa 39.000 dinara na 100.000 dinara. 

To je utvrđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je  14. decembra 2017. godine, usvojila Skupština Srbije.

Precizirano je da će pravo na porodiljski dodatak, koje su do sada imale žene zaposlene na ugovoru o radu, biti prošireno i na žene koje samostalno obavljaju neku delatnost, kao i one angažovane na ugovor o delu ili na ugovor o privremeno povremenim poslovima.

Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci.

Ujedno novim propisom je predviđeno da preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.

Ovo pravo ima majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po nekom gore navedenom osnovu,  kao i majka koja je da je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.


Primena tog zakona počeće od 1. jula 2018. godine.

Predviđeno je da se naknada za prvo dete od 100.000 dinara isplati jednokratno.

Precizirano je da se pravo na roditeljski dodatak ne može ostvariti ako majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30 miliona dinara, ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu, kao i majka strani državljanin koja je isto ili slično pravo ostvarila u zemlji čiji je državljanin.

Jedna od novina je i paušal, u iznosu od 5.000 dinara, za svako rođeno dete, za nabavku bebi opreme, uveden umesto ranije mere povraćaja PDV na bebi opremu.

Nova rešenja, kažu nadležni, treba da smanje mogućnost zloupotreba koje su se dešavale.

Tako su zakonom, između ostalog, predviđene novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara za poslodavca ako izda neistinitu potvrdu o ostvarenim prihodima podnosiocima zahteva za korišćenje prava iz ovog zakona
.

29.08.2018.

Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi Obrazac PEP-IPJ

Poreski obveznici dužni su da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene tih podataka, počev od 27. avgusta 2018. godine.


To je jedna od novina propisana Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji po kome su poreski obveznici dužni da Poreskoj upravi dostave podatke, kao i kasnije izmene podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o svim prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost.

To mogu učiniti isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI.

Poreski obveznici su u obavezi da Poresku upravu uredno obaveštavaju o svim eventualnim izmenama podataka i to pre početka korišćenja prostorija u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i korišćenja prostorija u kojima obavljaju registrovanu delatnost, navedeno je.

- Nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno neprijavljivanje Poreskoj upravi, prodajnog, skladišnog, odnosno smeštajnog prostora, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, a roba koja se zatekne u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj upravi, biće oduzeta.

Takođe, kako dodaju, obveznik može biti i prekršajno odgovoran ukoliko ne postupi u skladu sa članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

16.08.2018.

OBRTNICI RIJEKE U  POSETI ZANATLIJAMA  NOVOG SADA

Imajući u vidu višedecenijsku istoriju dobrih odnosa gradova Rijeke i Novog Sada,  upravo želeći da te odnose održe pa i unaprede,  preduzetnici su izrazili nadu da će se čvrsti prijateljski odnosi ova dva grada nastaviti, i ujedno se dogovorili  da u tom smuslu tokom oktobra 2018. Godine, potpišu Sporazum o međusobnoj saradnji kojim bi se preciznije definisala:

        -   razmena iskustva i podsticanje povezivanja kroz zajedničke međunarodne i druge projekte,

       -    razmena iskustava o pitanjima organizacije udruženja,

      -     razmena iskustava o aktivnostima udruženja,

     -      podsticanje saradnje kroz sportske, kulturne i druge zajedničke aktivnosti koje podstiču 
            povezivanje članova udruženja,

    -       rad na svim ostalim pitanjima koja su u zajedničkom interesu članova udruženja.

    -       Zajednučke aktivnosti na kreiranju, konkurisanju i realizaciji razvojnih projekata

 

U tom smislu Predsednik, Darko Sertić i sekretar, Sandra Pavlić Udruženja obrtnika Rijeka zjedno sa četvoročlanom delegacijom našeg  Udruženja / Slavko Novaković, Steva Zarin, Srđan Perović i Zoran Malenica / posetili su 13. 08. 2018. godine  PKS – Regionalnu privrednu komoru Južnobačkog upravnog okruga. Cilj posete je uspostavljanje poslovne saradnje i povezivanje preduzetnika. Delegacije su primljeni od strane čelnih predstavnika Grada i Regionalne privredne komore i to: Olivera Simović, direktor PKS- RPK Novi Sad; Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu Grada Novog Sada; Saša Bilinović, načelnik Uprave za privredu Grada Novog Sada. Potom smo obišli Zanatski dom i poslovne porsorije naše asocijacije,  gde smo u radnoj atmosferi precizirali gore navedeni sadržaj Sporazuma i tajming budućih zajedničkih aktivnosti.

Predzuzetnici oba  grada su  u razgovoru konstatovali da postoje brojne mogućnosti za saradnju Rijeke i Novog Sada, pogotovo obzirom na  obostrano iskazanu  nameru međusobne razmene iskustava u cilju obostarnog napretka, kao i činjenicu da njihovi  gradovi  predstavljaju ozbiljne regionalne  centre svojih zemalja.  

Zajednička je  konstatacija  da imamo mnogo zajedničkih tačaka, sličan Komorski sustav, da smo komplementarni i kompatibilni  i da ovakve aktivnosti  podstiču  poslovnu  saradnja izmedju  između dve bliske sredine.

Kako je istaknut  obostrani interes za saradnju preduzetnika dva regiona, dogovoreno da se 06.10.2018. godine održi poslovni susret i B2B razgovori delegacija obrtnika Rijeke i preduzetnika Novog Sada. Najavljen je dolazak i  predsednika Gradskog veća  i načelnice za privredu Rijeke, pa će se u organizaciju poslovnog susreta uključiti i u njemu učestvovati i predstavnici Grada Novog Sada.

Dogovoreno je da Udruženje obrtnika Rijeka blagovremeno dostavi spisak obrtnika – članova delegacije, kako bi RPK Novi Sad u saradnji sa Udruženjem preduzetnika Novog Sada animirala i obezbedila adektavne sagovornike – preduzetnike iz Novog Sada za B2B razgovore.


27.12.2017.

ZNAČAJNE IZMENAME I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA:

1.       Olakšice za zapošljavanje novih radnika ostaju na snazi do kraja 2019. godine i to tako što će preduzetnici imati pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa od 65 do 75 odsto

2.       Tek od oktobra 2018. godine,  kao novootvoreni budući preduzetnici bićete u  mogućnosti da uštedite  na porezima i doprinosima na zarade. Ova ušteda, računata na minimalnu zaradu, odnosi se na osobe koje su u godini koja prethodi pokretanju posla završile srednju školu, fakultet ili su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje oni koji započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti dobiće dodatni podsticaj, jer će biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini. Uvođenje podsticaja za početnike u poslovanju ključna je novina i jedna od najvažnijih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

3.       Zarad daljeg rasterećenja poslovanja izmenama Zakona o porezu na dohodak precizirano je da neoporezivi deo zarade radnika umesto dosadašnjih 11.790 dinara od 1. januara 2018. godine bude povećan za više od 3.000 dinara, na 15.000 dinara.

4.       Članom 43 predviđeno da preduzetnik koji plaća poreze i doprinose prema stvarnom dohodtku vodi knjige  po sistemu dvojnog knjigovodstva. Smatramo da je takav pristup i takvo poresko rešenje   direktno destimulativano  po treduzetništvo, i da se time se bez ikakvog razloga privrednici upućuju na knjigovodstvene agencije uz znatno skuplje usluge u toj oblasti, a da za državu odnosno budžet finansijski nema nikakve razlike.Primena ove izmene će uslediti te u 2019. Godini.

Za Vaše poslovanje izuzetno je važna izmena i dopuna ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU a radi se o sledećem:

1.       Obavezna je  prijava radnika od prvog radnog dana. Naime poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

2.       Sem toga, poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, a precizirane su i odredbe o načinu dostavljanja otkaza ugovora o radu

3.       Upozorenje se dostavlja zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o / Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog /, te ako to nije moguće mora se sačiniti pismena beleška I istu objaviti na oglasnoj table.

NOVA PRAKSA U PREMENI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Iako je Zakonom o računovodstvu  to bilo propisano pre četiri godine, ali malo se primenjivalo, pa je Vlada odlučila da dâ Objašnjenje  prema kojem:.

- Elektronska faktura je validna u tom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

- Takođe ne mora biti potpisana ni elektronskim potpisom.

-  Na taj način štedite  papir i novac, a posao brže završavate jer ne morate uvek da čekate da vam stigne original faktura,  da vam se ispečatira, ili kad šaljete neke razne dopise dobar deo dokumenata važi u elektronskom obliku

Upravo da Zakon ne bi bio mrtvo slovo na papiru, ministri finansija i trgovine, turizma i telekomunikacija su je izdali Objašnjenje kojim je pečat, čini se, poslat u istoriju.  

Dakle više ne morate da trošite pre svega novac na te pošiljke, ali i  svoje dragoceno vreme.

05.09.2017.

KONAČNO USVOJENE IZMENE I DOPUNE UREDBE O PAUŠALU

 NOVI KRITERIJUMI ZA OPOREZIVANJE

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ovim izmenama je omogućeno izdavanje poreskih rešanja za delatnosti pete grupe / u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, ali i većina preduzetnika iz informacionog sektora /. 

 

Šta je suština promene?

Najznačajnije promene se odnose na preciziranje kriterijuma i merila prilikom određivanja paušalnog poreza, kao i ograničenja u menjanju poreske stope.

-          Ovim izmenama je omogućeno izdavanje poreskih rešanja za delatnosti pete grupe / u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, ali i većina preduzetnika iz informacionog sektora /. Njihova osnovica je 120 odsto polazne osnovice. 

-           Po zaposlenom radniku, polazna osnovica se uvećava za pet odsto,  što značajno smanjenje u odnosu na prethodno rešenje po kojem se osnovica uvećavala za 10 odsto.

-          Pored toga, kriterijum "Poslovna reputacija preduzetnika", koji je prilično neprecizan, se briše.

-    Preduzetnicima kojima je povećana osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda može biti uvećana najviše 10% u odnosu na prethosnu godinu, naravno  ukoliko su elementi utvrđivanja osnovice nisu menjali.

Pojedine zanatlije čekali rešenja i po tri godine

Od 2014. godine pojedini paušalci nisu dobili svoja poreska rešenja, a najveći broj njih nalazi se baš u petoj grupi.

Kako je najavljeno, kada stignu nova poreska rešenja po novoj formuli, primeniće se retroaktivno na sve godine i to uz rok od 15 dana za isplatu svih naknada.

Kriterijumi za obračun poreske osnovice

- Prosečna zarada na opštini sedišta paušalca
- mesto sedišta
-
broj zaposlenih
- tržišni uslovi

-
površina poslovnog prostora
-
starost i radna
sposobnost obveznika

U svakom slučaju pratićemo način primene novih  rešenja u oblasti paušalnog oporezivanja  te Vas informisati o opštim iskustvima Ii našim zapažanjima tim povodom.


27.03.2017.

ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ КРЕНУЛЕ СА ИЗРАДОМ ПРЕДМЕТА ОД КОЖЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ И УМЕТНИЧКО ЗАНАТСТВО У НОВОМ САДУ

Потписивањем Уговора између Града Новог Сада-Градска управа за привреду и Удружења самосталних занатлија Новог Сада, као носиоца обуке за стручно оспособљавање незапослених лица са евиденције НСЗ-Филијале Нови Сад / крајем децембра 2016 године /, у области Старих заната и Уметничког занатства као и извршене селекције полазника у области обраде коже, створени су услови за почетак обуке.

Почетак обуке био је 15. јануара 2017 године, у оквиру које смо укључили-обучили 14 незапослених лица. Носиоци реализације Удружење занатлија и извођач обуке-мајстор Драган Туцаков /власник угледне занатске радње „ ИГУАНА“  и носиоца сертификата „Стари и уметнички занат“ формирали су од одабраних кандидата три групе полазника.

Практична обука је извођена код мајстора и трајала је 120 часова, док је теоријски део обуке од 20 часова, а чији садржај је био везан за област предузетништва, организовало Удружење самосталних занатлија Новог Сада као носилац целокупне обуке.

Након завршетка обуке 24.марта, организован је завршни испит са полазницима обуке који су били у обавези да у току обуке самостално ураде један производ из области за коју су се обучавали. Они су на завршном  испиту пред трочланом Комисијом представили свој рад и све вербално представили све фазе рада у радионици где су обучавани.

На основу разговора са полазницима и извођачем обуке-мајстором, као и на основу евалуционих упитника, може се констатовати да је везано за обуку присутнообострано задовољство, и да је ово добар пут за даљу сарадњу уз жељу да се организује и други ниво практичне обуке. Уједно је на самој додели Сертификата  исказана потреба за запошљавањем од 3 до 5 обучаваних  лица .Уз присуство представника Града-Градске управе за привреду, директорице НСЗ –филијале Нови Сад са сарадицима, Удружења самосталних занатлија као  и мајстора обуке, извршена је додела Сертификата полазницима обуке у области коже,те је констатовано да је овај вид обуке у области Старих и Уметничких заната и Домаће радиности  успешно завршен. Уједно је констатовано да  треба наставити са овим видом сарадње кроз обуку незапослених лица у више струка, те да би се кроз овакве обуке дошло до најквалитетнијих нових кадрова у области Старих заната и Уметничког занатства. Они  би  били носиоци ових скоро заборављених струка које би требало кроз посебне програме стимулисати да се осмеле на  отварање својих радњи или их запошљавати код већ постојећих мајстора.
23.02.2017.

MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO

JAVNI POZIV  za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

 

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na adrese Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Za sve dodatne informacije kao Stručna služba Udruženja stojimo Vam na rasporalagnju.

06.02.2017.

BENEFICIJANI ZAKUP I U 2017-TOJ GODINI, A DOSTAVLJANJE NOVIH MENIČNIH OVL. ĆE SE MAKSIMALNO POJEDNOSTAVITI

Obzirom da je i  ove godine gradska vlast kasnila sa donošenjem Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove, na inicijativu našeg udruženja, u  SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU GRADA su  razmatrane dve teme vezane za zakup gradskog poslovnog prostora i to:

1.            Kašnjenje donošenja  Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove

2.            Analizira i zahtev za pojednostavljivanjem novonastale obaveze zakupaca poslovnog prostora Grada, prema kojoj su obzirom na likvidaciju JP „ Poslovni prostor “ i prenošenje njegove nadležnosti na Gradsku  upravu za imovinsko-pravne poslove, zakupci u obavezi da polože nova menična ovlašćenja.

Konstruktivnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 01.02.2017. godine, prisustvovali su predstavnici Udruženja kao i svi kompetentni predstavnici nadležnih državnih organa. Tom prilikom su izrazili puno razumevnje za navode predstavnika Udruženja, tako da je epilog ove naše aktivnosti obezbeđivanje beneficiranog zakupa za naše zanatlije i u 2017-oj godini, a nadležna služba vezano za  polaganje  novih meničnih ovlašćenja je u obavezi da maksimalno moguće pojednostavi sam postupak.

09.03.2016.

NOVI  REPROGRAM  DUGOVANOG  POREZA

Od marta pa sve do juna 2016. godine, privrednici su ponovo u mogućnosti   da dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu  Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu,  odlože  najduže do 60 meseci.

možete pogledati i preuzeti ovde


 

 
   
   
 
Poštovani
Molimo Vas da napišete Vaše sugestije, predloge i mišljenja o sajtu kako bi smo ga uredili na obostrano zadovoljstvo i korist.

Ime:
Email:
Komentar:
 

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3