Udruženje preduzetnika Novi Sad

Istorijat:
Današnje Udruženje je nastavljač Zadruge Srba zanatlija novosađana koju su 1870. godine osnovale najviđenije zanatlije i predstavnici brojnih zanatlijskih cehova i drugih zanatlijskih organizacija koje su delovale od nastanka grada i naročito se razvile tokom XIX veka.
Jedan od motiva udruživanja bio je da se ... srpsko zanatlijstvo osposobi za utakmicu sa imućnijim i obrazovanijim zanatlijama – nesrbima oko sebe i da se stara o dobrobiti članova
– od zbrinjavanja u slučaju bolesti do društvenog ugleda i negovanja kulture – u čemu je pevačko društvo Nevan imalo istaknutu ulogu.

Uz zadrugu, nastalo je i Novosadsko zanatlijsko Udruženje i oni su, raspadom austrougarske monarhije, i vremenom nadrasli početne motive i ciljeve. Tokom ovog veka Zadruga i Udruženje su okupljali, pored zanatlija, preduzeća i druge privrednike, industrijalce i viđene građane svih nacija. Sve vreme delovanja, njihova uloga nadilazila je strateške ili uže ekonomske interese članstva.

Uz zadrugu, nastalo je i Novosadsko zanatlijsko Udruženje i oni su, raspadom austrougarske monarhije, i vremenom nadrasli početne motive i ciljeve. Tokom ovog veka Zadruga i Udruženje su okupljali, pored zanatlija, preduzeća i druge privrednike, industrijalce i viđene građane svih nacija. Sve vreme delovanja, njihova uloga nadilazila je strateške ili uže ekonomske interese članstva.

Misija i ciljevi:
Misija Udruženja je vršenje uticaja snagom argumenata, legalnim pritiskom organizovanog članstva za postizanje opštih legalnih interesa privatnih preduzetnika. Osnovni ciljevi Udruženja su izjednačavanje uslova privređivanja za sve oblike svojine uz istovremenu posebnu zaštitu niskoakumulativnih zanatskih i srodnih delatnosti u kojima mnogi preduzetnici ostvaruju egzistenciju sa ciljem da i dalje to mogu da čine i ne budu na teretu društvu. Cilj, koji je
zajednički sa celokupnom privredom, su povoljniji uslovi privređivanja uz manja opterećenja i eliminisanje sive ekonomije.

Članstvo:
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Potencijalni članovi su privatni preduzetnici iz oblasti zanatstva i srodnih delatnosti, a koji ne gravitiraju drugim udruženjima: ugostiteljima,
trgovcima, auto i taksi prevoznicima, lekarskoj i advokatskoj komori itd. Privatnih preduzetnika, potencijalnih članova, ima oko 3.000. Od tog broja je oko 700 registrovanih članova.

Organi upravljanja:
Najviši organ Udruženja je Skupština koju sačinjava 51 član. Skupština iz svojih redova bira Predsedništvo od 13 članova uz nastojanje da budu zastupljeni predstavnici svih sekcija. Sekretar Udruženja je izvršni organ Predsedništva koji sprovodi odluke Skupštine i
Predsedništva te deluje na predloge iz sekcija. Sekretar rukovodi radom stručne službe koja
ima četvoro zaposlenih i obavlja poslove za potrebe organa Udruženja i pruža usluge
članovima.

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3